ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Материална база

                                            МАТЕРИАЛНА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

ДГ "Еделвайс" разполага със съвременна  материална база, която осигурява развиваща, функционална и подкрепяща среда и естетически  вътрешен интериор в отделно обособените групи.

Всяка група е обзаведена с удобни естетизирани мебели и оформени кътове, които провокират творческо въображение и креативност у децата.

Сградата е ремонтирана - вътрешно и външно, санирана, с подменена ВИК система, нова канализация, с подменена дограма, с висока топлоефективност. В градината има 6 просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения; зала  за допълнителни педагогически услуги.

Създадена е ИКТ среда- модерни ИКТ средства, подпомагащи образователния процес- 2интерактивни дъски, лаптопи,

4 стационарни мултимедии, компютри, принтери,телевизори и DVD, озвучителни уредби;

Достатъчен библиотечен фонд- периодичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и познавателни книжки, дидактични материали;

Кабинети за директор и ЗАС; Кабинет за мед.сестра и изолатор;

Обособен кухненски блок с всички необходими съвременни съоръжения за работа: печки, фурни, хладилници, професионален робот;

Просторни и светли коридори, методичен кабинет, архив;

 Детската градина разполага с дворно пространство, в което са обособени отделни площадки за всяка група. Изградена е площадка подходяща за занимания по БДП.

 С богатата си и уютна материална база, с високия професионализъм на работещите, ДГ "Еделвайс" е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт за всяко дете, целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище!