ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

история

                                                                                      "Това, което прави децата ни успешни хора, 

                                                   ′                                    е не това, което сме направили за тях,

                                                                                       а това, което сме ги научили да правят за себе си!"

                                                                                                                                         Ан Лендърс

       В едно прекрасно есенно утро на далечната 1979година в ж.к."Дружба" град Сливен, отваря врати новопостроената детска градина ′"Митко Палаузов" като филиал на ЦДГ "Зоя Космодемянская" с директор Стефка Стойкова. От 1985година е обособена в самостоятелна детска градина и е преименована на ЦДГ "Еделвайс". Директор става Недялка Коджаманова, която с много ентусиазъм, професионализъм и перфектност изгражда имиджа на детската градина и заедно с екипа утвърждава престижа й  на желано и предпочитано място за деца и родители. Натрупания тридесет и пет годишен опит в работа за просперитет на ДГ "Еделвайс" предава на Янка Динева, която става директор през 2016год. и продължава традицията детската градина да е притегателен център за деца и родители. Всичко това се осъществява с обединените усилия, професионализъм и креативност на целия екип, всеотдайно подкрепян и от гл. учител Николина Станчева.

      През 1994 година в детското заведение се откриват две яслени групи и то се трансформира в ОДЗ "Еделвайс". От 01.08.2016 година, в съответствие със ЗПУО, ОДЗ "Еделвайс" е със статут на ДГ "Еделвайс".

     Така започва летоброенето на детската градина, изпълнено с трудови делници, активна възпитателно-образователна дейност, празници и инициативи, имена на педагози и служители, дали своя принос, за да бъде днес детската градина с традиции и утвърден престиж, заемаща достойно място в предучилищното образование и в обществения живот на град Сливен.

    Днес ДГ "Еделвайс" е едно прекрасно място, в което се съчетават професионализма, любовта, творчеството, амбициите и вълшебния свят на детството.Тук работят квалифицирани педагози, медицински сестри и помощник- възпитатели с опит, новаторско мислене и търсещи хармония между обществените потребности и предизвикателствата на времето. С творчески дух и професионализъм, те се грижат за 170 деца, разделени в шест групи - две яслени групи и четири групи детска градина - всичко това в името на децата, за да могат още много поколения деца да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшебството на приказното детство!