ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

                                                          I.МИСИЯ  НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

       Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получените знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси , знания, умения, компетенция, умеещи да взаимодействат с околните.

                                                         II.ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

       Утвърждаване на ДГ "Еделвайс" като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с разнообразието на модерните образователни технологии , като среда за културна и възпитателно-образователна дейност, център за творчество и сътрудничество между деца,родители и учители!

                                   III.СИМВОЛИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА- ЗНАМЕ, ХИМН

                                           ХИМН НА ДГ "ЕДЕЛВАЙС"

    1.Еделвайс самотно, гордо,      2.Чудно място знайте то е         

       в планината знам цъфти,          там по Сините скали                 

      "Еделвайс", обаче има               от зори до късна вечер            

       и сред градските стени!            детски смях навред кънти!       

                                                                               Припев: Детска градина с име на цвят,

                                                                               няма по- хубава в целия свят!

3.С песни, танци, много смешки,     4. Тук при нас елате всички

   преминават всички дни,                   детството да споделим

   учим, пеем и се смеем                      на крилете на мечтите

   със учители добри!                           заедно да полетим!     

                                                                              Припев: Детска градина с име на цвят,

                                                                              няма по- хубава в целия свят!