ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Организация на деня

Oрганизация на деня- първа,втора, трета, четвърта възрастова група

Прием на децата и дейности, съобразно техните желания и интереси-6.30-8.15ч;

Утринно раздвижване- до 8.30ч;

Закуска- до 9.00ч;

Основни/допълнителни  форми на педагогически взаимодействие- 9.00-10.30ч;

Подкрепителна закуска- 10.30-10.45ч;

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие- 10.45-12.00ч;

Обяд и подготовка за следобеден сън- 12.00-13.00ч;

Следобедна закуска- 15.15ч;

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие-15.45-16.30ч;

Допълнителни форми, съобразно желанията и потребностите на децата, изпращане, контакти сродителите-16.30-18.30ч;

 

Организация на деня- яслени групи

Прием на децата- 6.30-8.20ч;

Утринно раздвижване- 8.20-8.30ч;

Закуска- 8.30-9.00ч;

Тоалет-9.00-9.30ч;

Организирани занимания- 9.30-10.00ч;

Свободни игри/по избор на децата/-10.00-11.30ч;

Подготовка за обяд- 11.30-11.45ч;

Обяд- 11.45-12.15ч;

Тоалет и подготовка за сън -12.15-13.00ч;

Следобедна почивка- 13.00- 15.20ч;

Събуждане, тоалет- 15.20-15.50ч;

Следобедна закуска- 15.50-16.20ч;

Свободни игри- 16.20-18.00ч;