ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Екип

    Детска градина "Еделвайс" е институция в системата на предучилищно и училищно образование, в което се реализира цялостно отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. Тя е утвърдила своята визия като желана територия за децата, осигуряваща им качествено образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с разнообразието на модерните образователни технологии.

    В ДГ"Еделвайс" работят 9 педагогически специалисти с висше образование, 15 души работят като помощен и административен персонал. В детската ясла работят 6 мед.сестри, здравният кабинет завежда мед.сестра - всички те се отличават с потенциал и възможности за компетентно и прецизно въвеждане на новости в областта на предучилищното възпитание, за реализиране на качествени дейности, които да доведат до успешна реализация на детето в различни последващи в живота му социални роли.Квалификацията и компетентността на персонала са ключът към високо качествено образование и грижи в детска възраст.

    Ежегодно се повишава квалификацията на учителите и медицинските сестри в яслата чрез квалификационни курсове в и извън детската градина. Всички учители са със сертификати за реализирани квалификационни курсове по темите "Компютърна грамотност" и "Методика на обучение по безопасност на движението". Медицинските сестри имат сертификати за квалификационни  курсове обхващащи "Промоция на здравето и актуални детски болести и здравна профилактика". Педагозите в ДГ" Еделвайс" са колективен член на световната неправителствена организация за предучилищно възпитание - ОМЕП.

 

Директор на ДГ "Еделвайс" - Янка Динева Мандева

 

Главен учител - Николина Станчева

Старши учители -  Акулина Паскова, Красимира Стойкова

Учители -  Елена Димитрова, Мария Михалева, Петя Маринова, Веска Георгиева, Пепа Славова

Медицинска сестра - Стела Кючукова

Медицински сестри в ясла - Янка Пенчева, Светлана Славчева, Христина Гуркова, Екатерина Гроздева,  Здравка Дянкова, Стела Иванова

 

Прикачени документи

снимка