ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

методическа подкрепа

          Методическа подкрепа на педагогическите специалисти от ДГ "Еделвайс" на тема: "Прилагане на компетентностен подход при провеждането на педагогически ситуации в детската градина" с участието на г-жа Дина Димитрова- старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието- Сливен.

          Представената ситуация: ОН "Математика", "Космическо пътешествие"- затвърдяване на геометрични фигури, количествени отношения, добавяне и отнемане!