ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Доброто ще спаси света"

Децата от група "Мечо пух" отбелязаха интересно, забавно и вълнуващо денят на добрината!

Още по земята, обикаля Добрината

и иска да знае коя всъщност е тя.

Понякога позната, друг път непозната, но със нея е толкова хубав света!

 Появи се Добрината днес.... за да разбере коя е тя от умните деца на "Мечо Пух". Чрез игри, педагозите провокираха децата да разкажат и определят като нравствена категория добрата и лошата постъпка. Говориха за вълшебните думи които отключват пътя към доброто и обещаха винаги да ги използват.

С много въодушевление и настроение, децата пяха песни за усмивката и доброто, танцуваха и обогатиха своите възприятия и естетически преживявания. Чрез презентация, децата обогатиха и познанията си и разбраха, че 

светът е за всички независимо от етнос, култура, образование и статус в обществото. Децата споделиха какво е за тях добротата и приятелството видени през техните очи.

"Доброта в рисунки"- децата с помощта на своите учители подредиха изложба и като истински творци разказаха своята идея и визия за добротата!