ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Първа яслена група

 

Медицински сестри                  Помощник-възпитатели

Янка Пенчева                              Виолета Петрова  Валентина Чалъкова

Светлана Славчева

Христина Гуркова