ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

IV група Пчелички

Учители:                                            Помощник-възпитател:

 Николина Станчева                        Димитринка Димитрова

 Елена Димитрова

         

ДЕВИЗ: "Всички деца са малки Слънца- нека им позволим да светят!

               Да бъдем работливи и добрички, като истински пчелички"   

 

МИСИЯ: Създаване на благоприятна, позитивна, разнообразна и иновативна среда за:       

  • развитие на индивидуалните способности на всяко дете ;
  • стимулиране на творческите заложби на децата; 
  • осигуряване на физическо, познавателно, езиково, духовно-емоционално и социално развитие на децата в групата;                азвитилена Димитрова   

 

МОТО: Ний сме мънички Пчелички, с будни питащи очички!

              Учим и света откриваме, цял ден знания събираме!

              Обичаме да си играем и Приятелство какво е знаем!